Dňa 21.3.2018 sa konal v Starej Bystrici odborný seminár s názvom „Výchova bukových mladín poškodených nekrózami“ Seminár organizovalo Združenie súkromných vlastníkov lesov Stará Bystrica, Okresný úrad Čadca a Národné lesnícke centrum - Lesnícka ochranárska služba Banská Štiavnica. Na seminári sa zúčastnilo približne 50 zástupcov vlastníkov a užívateľov lesov, odborných lesných hospodárov, štátnej správy a samosprávy miestnych obcí. Ďakujeme všetkým zúčastneným

Prezentácie so seminára
Výchova bukových mladín poškodených nekrózami

Ďakujeme za Vašu účasť na konferencii APOL, tešíme sa na stretnutie o rok!!!
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM

LESNÍCKY VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVOLEN
STREDISKO LESNÍCKEJ OCHRANÁRSKEJ SLUŽBY BANSKÁ ŠTIAVNICA

apol_2018.jpg

a Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Technická univerzita vo Zvolene, Katedra ochrany lesa a poľovníctva,
Sekcia integrovanej ochrany lesa Odboru lesníctva SAPV,
Slovenská lesnícka spoločnosť ZSVTS si Vás dovoľujú pozvať na 27. ročník konferencie

AKTUÁLNE PROBLÉMY
V OCHRANE LESA 2018


KONGRESOVÉ CENTRUM KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, A. S.
1. - 2. Február 2018  • Od 25.1.2018 (štvrtok) prihlášky na konferenciu už neprijímame! Kapacitu prednáškovej sály sme naplnili na 110 %. Ďakujeme všetkým záujemcom!


Prihláška pre zamestnancov NLC2017 Rok ochrany lesa na Slovensku

V dňoch 26.-27.1.2017 sa v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s. uskutočnil 26. ročník medzinárodnej konferencie o ochrane lesa s názvom „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017“. Na konferencii pani ministerka Gabriela Matečná vyhlási rok 2017 za „Rok ochrany lesa na Slovensku“. Pri tejto príležitosti vyzdvihla celoživotnú prácu šiestich vybraných lesníkov a odovzdala im cenu Lesníckej ochranárskej služby Národného lesníckeho centra s názvom „Osobnosť ochrany lesa“.

rok_ochrany17.png

Spotreba prípravkov na ochranu lesa za rok 2016 sa posiela do 15.2.2017 na adresu los@nlcsk.org, alebo poštou na adresu

Lesnícka ochranárska služba
Lesnícka 11
96901 Banská Štiavnica

Tlačivá na vyplnenie sú uložené na stránkach LOS
http://www.los.sk/spotreba.html


Články z konferencie APOL 2016 nájdete v databále článkov LOS na http://www.los.sk/publikacie.html

Plagáty a A4 verzie plagátov si môžete stiahnuť v elektronickej verzii z tejto stránky:

Kunca, A., Leontovyč, R., Longauerová, V., Zúbrik, M., Galko, J., Gubka, A., Vakula, J., Rell, S., Nikolov, CH., Konôpka, B., Maľová, M., Kaštier, P., Finďo, S., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – Huby. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Banská Štiavnica, 2 str

huby web
poster huby


Vakula, J., Kunca, A., Galko, J., Gubka, A., Zúbrik, M., Rell, S., Leontovyč, R., Nikolov, CH., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – Podkôrny hmyz. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Banská Štiavnica, 2 str.

web podkôrny hmyz
poster podkôrny hmyz


Zúbrik, M., Rell, S., Kunca, A., Leontovyč, R., Longauerová, V., Galko, J., Gubka, A., Vakula, J., Nikolov, CH., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – Listožravý a cicavý hmyz. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Banská Štiavnica, 2 str.

poster listožravý a cicavý hmyz
poster listožravý a cicavý hmyz


Galko, J., Rell, S., Zúbrik, M., Kunca, A., Leontovyč, R., Gubka, A., Vakula, J., Nikolov, CH., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – Škodcovia koreňov a kmienkov. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Banská Štiavnica, 2 str.

poster listožravý a cicavý hmyz
poster listožravý a cicavý hmyz

Informácie LOS k výzvam PPA

Povinné prílohy 16, 24 a 25 k výzve PPA, Podopatrenie 8.3 a Národný plán ochrany lesa SR.

Potvrdenie o súlade plánovaných činností s Národným plánoch ochrany lesa SR vydáva LOS Banská Štiavnica. Aby bolo potvrdenie vydané, musia byť tabuľky vypísané aj v Exceli a zaslané na email: los@nlcsk.org

Ďalšie informácie: http://www.forestportal.sk/odborna-sekcia/podpory-a-dotacie/prv/prv2014-2020/projektove-podpory/Stranky/default.aspx


Prílohy