26. ročník medzinárodnej konferencie

"Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017"

sa bude konať v dňoch 26.-27.1.2017 (štvrtok-piatok) v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s.


Spotreba prípravkov na ochranu lesa za rok 2016 sa posiela do 15.2.2017 na adresu los@nlcsk.org, alebo poštou na adresu

Lesnícka ochranárska služba
Lesnícka 11
96901 Banská Štiavnica

Tlačivá na vyplnenie sú uložené na stránkach LOS
http://www.los.sk/spotreba.html


Články z konferencie APOL 2016 nájdete v databáze článkov LOS na http://www.los.sk/publikacie.html

Plagáty a A4 verzie plagátov si môžete stiahnuť v elektronickej verzii z tejto stránky:

Kunca, A., Leontovyč, R., Longauerová, V., Zúbrik, M., Galko, J., Gubka, A., Vakula, J., Rell, S., Nikolov, CH., Konôpka, B., Maľová, M., Kaštier, P., Finďo, S., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – Huby. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Banská Štiavnica, 2 str

huby web
poster huby


Vakula, J., Kunca, A., Galko, J., Gubka, A., Zúbrik, M., Rell, S., Leontovyč, R., Nikolov, CH., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – Podkôrny hmyz. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Banská Štiavnica, 2 str.

web podkôrny hmyz
poster podkôrny hmyz


Zúbrik, M., Rell, S., Kunca, A., Leontovyč, R., Longauerová, V., Galko, J., Gubka, A., Vakula, J., Nikolov, CH., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – Listožravý a cicavý hmyz. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Banská Štiavnica, 2 str.

poster listožravý a cicavý hmyz
poster listožravý a cicavý hmyz


Galko, J., Rell, S., Zúbrik, M., Kunca, A., Leontovyč, R., Gubka, A., Vakula, J., Nikolov, CH., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – Škodcovia koreňov a kmienkov. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Banská Štiavnica, 2 str.

poster listožravý a cicavý hmyz
poster listožravý a cicavý hmyz

Informácie LOS k výzvam PPA

Povinné prílohy 16, 24 a 25 k výzve PPA, Podopatrenie 8.3 a Národný plán ochrany lesa SR.

Potvrdenie o súlade plánovaných činností s Národným plánoch ochrany lesa SR vydáva LOS Banská Štiavnica. Aby bolo potvrdenie vydané, musia byť tabuľky vypísané aj v Exceli a zaslané na email: los@nlcsk.org

Ďalšie informácie: http://www.forestportal.sk/odborna-sekcia/podpory-a-dotacie/prv/prv2014-2020/projektove-podpory/Stranky/default.aspx


Prílohy


>