Kniha 2

Atlas poškodení lesných drevín:HMYZ A HUBY

Výskumní pracovníci z Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen pripravili atlas biotických škodcov lesných drevín. Ide o 2. vydanie atlasu z roku 2008. Atlas je určený lesníkom, ekológom, prírodovedcom na rôznych pracovných pozíciách. Orientácia v atlase je jednoduchá, keďže škodlivé činitele sú zoradené podľa drevín. Do atlasu boli pridané porovnávacie tabule napr. húseníc, chrobákov, požerkov alebo húb. K jednotlivým druhom je relatívne málo textu. Je tu predpoklad, že po determinácii si záujemca ďalšie informácie dohľadá v doplnkovej literatúre a na internete.

Zúbrik, M., Kunca, A. a kol., 2019: Atlas poškodení lesných drevín: hmyz a huby. Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen, 242 str.
0
strán
viac ako
0
fotografií
viac ako
0
škodcov
0
autorov textov

Invázne a nepôvodné druhy v lesoch Slovenska: HMYZ, HUBY, RASTLINY

Autori knihy o nepôvodných a inváznych organizmoch v lesných ekosystémoch sú pracovníkmi Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen. Kniha prináša charakteristiku vybraných druhov hmyzu, húb a rastlín, ktoré sú pre naše ekosystémy nepôvodné až invázne. V textoch sú informácie o regióne, kde je daný druh pôvodný, o prvom výskyte na našom území, o ohrozených drevinách, o spôsobe determinácie druhu ale aj o ochrane a obrane lesných ekosystémov. V časoch klimatickej zmeny bude takýchto druhov pravdepodobne pribúdať a ohrozenie pôvodných organizmov narastať.


Galko, J., Zúbrik,. M. a kol., 2019: Invázne a nepôvodné druhy v lesoch Slovenska: hmyz, huby, rastliny. Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen, 143 str.
Kniha 1
0
strán
viac ako
0
fotografií
0
škodlivých činiteľov
0
autorov textov