Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci


POMOC NA PORADENSKÉ SLUŽBY V ODVETVÍ LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

v zmysle „Schémy štátnej pomoci na poradenské služby v odvetví lesného hospodárstva a na prenos znalostí a informačné akcie v odvetví lesného hospodárstva“; číslo schémy: SA.46932 (2016/XA)