Aktuálne projekty riešené na LOSAPVV projekty


APVV - ALIEN (2015 - 2018)

APVV - PestGIS (2016 - 2018)