Prezentácie v pdf

Otvorenie konferencie
Ing. Martin Moravčík, CSc., generálny riaditeľ NLC

Príhovor ministra pôdohospodárstva SR
Vladimír Chovan, minister pôdohospodárstva SR

Problémy súčasného lesníctva a ich riešenia
prof. Ing. Július Novotný, CSc., generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MP SR

Problémy ochrany lesa v roku 2009 a prognóza na rok 2010
Ing. Andrej Kunca, PhD. a kol.

Lesní škodliví činitelé v Česku v roce 2009
Ing. Miloš Knížek, PhD. a kol.

Zagrożenie lasów górskich w Polsce w roku 2009 i prognoza na rok 2010
Doc. Dr hab. Wojciech Grodzki, Dr Inž. Marcin Jachym

Budovanie infraštruktúry výskumu na NLC – LVÚ Zvolen so zameraním na oblasť populačnej dynamiky hmyzích škodcov lesných drevín
Ing. Milan Zúbrik, PhD. a kol.

Problemati ka spracovávania kalamity v štátnom podniku Lesy SR
Mgr. Peter Morong, Ing. Ján Švančara, Ing. Ivan Špilda, Ing. Alena Ábelová

Poznatky štátneho dozoru v lesoch k problematike ochrany smrečín
Ing. Peter Bunčák, Ing. Augustín Chovaňák, Ing. Marián Futák

Monitoring lykožrúta severského a lykožrúta smrekového v roku 2009
Ing. Jozef Vakula, Ing. Andrej Gubka, PhD.

Identifikácia chrobačiarov smreka – inštrukcia pre podkôrnikových pozorovateľov
Ing. Andrej Gubka, PhD.

Účinnosť kanadských feromónových odparníkov a lapačov v podmienkach Slovenska
Ing. Juraj Galko, PhD., Ing. Jozef Vakula, Ing. Andrej Gubka, PhD.

Rozvoj súčasných technických možností pri štúdiu niektorých spôsobov aplikácie entomopatogénnej huby Beauveria bassiana v rámci biologických metód ochrany lesa
Ing. Jozef Vakula, Ing. Juraj Galko, PhD., Ing. Andrej Gubka, PhD.

Prípravky na ochranu rastlín v lese a nová legislatíva EÚ
Ing. Juraj Varínsky, CSc., Ing. Miriam Maľová

Abiotické škodlivé činitele v kontexte klimatickej zmeny
Dr. Ing. Bohdan Konôpka, doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.

Vyhodnotenie postupu hynutia smrečín v roku 2009 zo satelitných snímok
Ing. Marek Garčár, Ing. Zuzana Feiková, Ing. Michal Vyšinský, Dr. Ing. Tomáš Bucha

Šírenie kalamity podkôrneho hmyzu vo vzťahu k pôvodnosti porastov v Tichej a Kôprovej doline
Ing. Ján Ferenčík

Vplyv tvrdoňa smrekového Hylobius abietis na prežívanie ihličnatých sadeníc na podtatranských veľkoplošných kalamitných plochách
Ing. Štefan Pavlík, PhD.

Testovanie účinnosti obranných opatrení voči dotichíze topoľovej Cryptodiaporthe populea
Ing. Roman Leontovyč, PhD., Ing. Andrej Kunca, PhD.

Analýza odumierania smrekov na výskumných plochách na Spiši vplyvom pôsobenia podpňoviek a podkôrneho hmyzu
Ing. Valéria Longauerová, Ing. Jozef Vakula, Ing. Roman Leontovyč, PhD.

Projektová ochrana lesov okolo 5. stupňa územnej ochrany v roku 2009
Ing. Andrej Kunca, PhD. a kol.

Zhodnotenie poškodzovanie kôry lesných drevín prežúvavou raticovou zverou a metódy ochrany v rokoch 1995 – 2008
Ing. Miriam Maľová, Ing. Peter Kaštier