ZDRAVOTNÝ STAV LESOV A VÝSKYT ŠKODLIVÝCH ČINITEĽOV V REGIÓNOCH SLOVENSKA PODĽA INŠPEKTOROV LOS ZA ROK 2010

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

(Ing. P. Kaštier, PhD.)

Výška náhodnej ťažby na celkovej ťažbe v kraji dosahuje 52 % podiel. V porovnaní s rokom 2009 ide o 3 % nárast . Výrazne stúpol podiel náhodnej ťažby v listnatých drevinách (na 27,1 %), v ihličnatých dosahuje 72 % podiel. Najvyšší objem náhodných ťažieb sa zaznamenáva rovnako ako v predchádzajúcom roku v okrese Brezno (na NŤ kraja sa podieľajú až 1/2). Vysoký podiel majú náhodné ťažby v rubných ihličnatých porastoch v okresoch Rimavská Sobota (91 %), Brezno (90 %), Krupina (79 %), Poltár (74 %) a Revúca (71 %) a v rubných listnatých porastoch v okresoch Brezno (61 %) a Krupina (59 %). ).

Významným problémom zdravotného stavu lesov v kraji je pokračovanie kalamitného premnoženia podkôrneho hmyzu. Množstvo hmoty napadnutej podkôrnym a drevokazným hmyzom (PDH) vzrástlo z 850 tis. m³ v roku 2009 na 888 tis. m³ (obr. 1). Podobne ako v roku 2009 ostalo nespracované veľké množstvo napadnutej drevnej hmoty aj v roku 2010 (183 tis. m³), z toho najviac v okrese Brezno (149 tis. m³Najdôležitejším druhom podkôrneho hmyzu je rovnako ako ostatné roky lykožrút smrekový (Ips typographus), ktorý dosahuje až 98,5 % podiel z hmoty napadnutej PDH. V okrese Brezno predstavuje množstvo napadnutej hmoty týmto lykožrútom až 530 tis. m³ a v okrese Rimavská Sobota 253 tis. m³. Vlhké a chladné počasie spomalilo vývoj odkôrneho hmyzu, ktorý mal v horských oblastiach len 1 generáciu. Výrazne zhoršený stav na konci roka 2009 tak bol výrazne utlmený priebehom počasia v roku 2010. Odchyty do feromónových lapačov boli v priemere o 50 % nižšie ako v roku 2009. V okrese Rimavská Sobota sa zistil zvýšený výskyt drevokazného škodcu jadrohloda dubového (Platypus scylindrus) v jadrovom dreve dubov. Liskavky Melasoma vigintipunctata poškodzovali v jarnom a letnom období vo zvýšenej miere asimilačné orgány vŕb v brehových porastoch Hrona.

graf.jpg

Obrázok 1 Vývoj podielu náhodnej ťažby na celkovej ťažbe v Banskobystrickom kraji


»»viac o škodlivých činiteľoch v jednotlivých krajoch za rok 2010 v Elaboráte: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2010 a ich prognóza na rok 2011