METODIKA APLIKÁCIE BIOLOGICKÉHO PRÍPRAVKU BOVERIL PROTI LYKOŽRÚTOVI SMREKOVÉMU PRE ROK 2009

K obranným opatreniam pred kalamitným premnožením podkôrneho hmyz patria aj biologické metódy. V súčasnosti sa na pracovisku Strediska lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici skúma praktické využitie entomopatogénnej huby Beauveria bassiana účinný agens komerčného prípravku BoVeril.

BoVeril – metodika aplikácie pre rok 2009

Výnimka - BoVeril

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky povoľuje uvedenie na trh biologického prípravku na ochranu rastlín s obchodným názvom BoVeril.

Výnimka: BoVeril - 2009

Výnimka: BoVeril - 2008