SANATEX VS
- autorizovaný prípravok na ochranu rastlín
- ochrana rán po reze a mechanickom poškodení
- platná autorizácia od marca 2021 do 2031
- prípravok svojou účinnosťou má nahradiť PellacolPrípravok FORCE 1.5G


ApolJournal

APOL - časopis LOS 1 (1)
Prvé číslo nového časopisu APOL. Časopis bude vychádzať dva krát do roka.

ApolJournal

APOL - časopis LOS 1 (2)
Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska v roku 2019 a prognóza ich vývoja na rok 2020


Ďakujeme za Vašu účasť!

AKTUÁLNE PROBLÉMY
V OCHRANE LESA 2020


Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry
23.-24.1.2020
Knihy LOS

Pracovníci lesníckej ochranárskej služby pripravili dve knihy na determináciu škodcov drevín. Knihy je možné objednať na http://www.los.sk/Knihy

obal KnihyŽiadosť o poskytnutie štátnej pomoci

POMOC NA PORADENSKÉ SLUŽBY V ODVETVÍ LESNÉHO HOSPODÁRSTVA
- v zmysle „Schémy štátnej pomoci na poradenské služby v odvetví lesného hospodárstva a na prenos znalostí a informačné akcie v odvetví lesného hospodárstva“; číslo schémy: SA.46932 (2016/XA)

apol_2019
Usmernenie LOS proti kalamitnému premnoženiu mníšky veľkohlavej v roku 2019
Lesnícky meteorologický monitoring: METEO STANICA - LOS Banská Štiavnica

meteo.jpgKunca, A., Leontovyč, R., Longauerová, V., Zúbrik, M., Galko, J., Gubka, A., Vakula, J., Rell, S., Nikolov, CH., Konôpka, B., Maľová, M., Kaštier, P., Finďo, S., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – Huby. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Banská Štiavnica, 2 str

huby web
poster huby


Vakula, J., Kunca, A., Galko, J., Gubka, A., Zúbrik, M., Rell, S., Leontovyč, R., Nikolov, CH., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – Podkôrny hmyz. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Banská Štiavnica, 2 str.

web podkôrny hmyz
poster podkôrny hmyz


Zúbrik, M., Rell, S., Kunca, A., Leontovyč, R., Longauerová, V., Galko, J., Gubka, A., Vakula, J., Nikolov, CH., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – Listožravý a cicavý hmyz. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Banská Štiavnica, 2 str.

poster listožravý a cicavý hmyz
poster listožravý a cicavý hmyz


Galko, J., Rell, S., Zúbrik, M., Kunca, A., Leontovyč, R., Gubka, A., Vakula, J., Nikolov, CH., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – Škodcovia koreňov a kmienkov. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Banská Štiavnica, 2 str.

poster listožravý a cicavý hmyz
poster listožravý a cicavý hmyz

Informácie LOS k výzvam PPA

Povinné prílohy 16, 24 a 25 k výzve PPA, Podopatrenie 8.3 a Národný plán ochrany lesa SR.

Potvrdenie o súlade plánovaných činností s Národným plánoch ochrany lesa SR vydáva LOS Banská Štiavnica. Aby bolo potvrdenie vydané, musia byť tabuľky vypísané aj v Exceli a zaslané na email: los@nlcsk.org

Ďalšie informácie: http://www.forestportal.sk/odborna-sekcia/podpory-a-dotacie/prv/prv2014-2020/projektove-podpory/Stranky/default.aspx


Prílohy