Invázne druhy

Viete že...?

  • v posledných rokoch náklady na kontrolu inváznych druhov a odstraňovanie škôd, ktoré spôsobujú v celej EÚ, dosahujú približne 10 – 15 mld. EUR ročne?
  • na porovnanie USA podľa odhadov vynakladá na boj s biologickými votrelcami okolo 80-100 mld. EUR ročne?
  • len približne 40 % inváznych druhov spôsobuje ekonomické škody, všetky ale môžu významne ovplyvňovať biologickú diverzitu?
  • v rozvojových krajinách, v ktorých podiel poľnohospodárstva na HDP je tradične vysoký, môže byť negatívny dopad inváznych druhov na národné ekonomiky a potravinovú bezpečnosť ešte výraznejší ako u zvyšku sveta?
  • postupujúca globalizácia obchodu, dopravy a cestovného ruchu nevyhnutne zvyšuje riziko či už zámerného alebo náhodného rozširovania organizmov do nového prostredia pričom sa predpokladá sa, že prebiehajúce zmeny klímy celú situáciu len ďalej zhoršia?
  • Čítaj viac...
Invázne druhy podľa EPPO:

A1 – druhy, ktoré v EPPO regióne ešte neboli zistené http://www.eppo.org/QUARANTINE/listA1.htm

A2 – druhy, ktoré sa vyskytujú lokálne v EPPO regióne http://www.eppo.org/QUARANTINE/listA2.htm


Invázne druhy lesných drevín vyskytujúce sa na Slovensku:

- Dothistroma septospora (1996)
- ...


Invázne druhy očakávané na území Slovenska v blízkej budúcnosti:

- Anoplophora glabripennis
- ...