ZDRAVOTNÝ STAV LESOV A VÝSKYT ŠKODLIVÝCH ČINITEĽOV V REGIÓNOCH SLOVENSKA PODĽA INŠPEKTOROV LOS ZA ROK 2010

KOŠICKÝ KRAJ

(Ing. R. Leontovyč, PhD.)

Celkový objem ťažieb v Košickom kraji v roku 2010 presiahol 1 mil. m³, čo je nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 60 tis. m³. Podiel náhodnej ťažby v porovnaní z rokom 2009 mierne vzrástol o dva percentá a dosiahol 68 % (obr. 1).

Pretrvávajúcim problémom regiónu je rozpad smrekových porastov najmä v oblasti Spiša a Gemera. Napriek relatívne nepriaznivému priebehu počasia pre vývoj podkôrneho hmyzu, v roku 2010 nedošlo k výraznej zmene zdravotného stavu smrekových porastov. Najhoršia situácia v rámci regiónu je v oblasti LHC Podsúľová, Nižná Slaná, Dobšiná, Ľadová, Mlynky a Stará Voda. Najvyšší podiel na náhodných ťažbách v roku 2010 mal podkôrny a drevokazný hmyz. Lykožrútom smrekovým bolo napadnutých v regióne takmer 426 tis. m³, čo predstavuje medziročný nárast 50 tis. m³(13 %). Najvyšší objem napadnutej hmoty sa zaznamenal v okresoch Gelnica (197 tis. m³), Rožňava (196 tis. m³ ) a Spišská Nová Ves (30 tis. m³). Z uvedeného objemu sa v roku 2010 spracovalo (325,1 tis. m³) a zostalo spracovať 100,1 tis. m³, čo je viac ako dvaapolnásobok z inuloročného množstva. V roku 2010 sa na OZ Rožňava zaznamenal celkový objem kalamity na úrovni 210 tis. m³ drevnej hmoty, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles. Objem podkôrnikovej kalamity dosiahol 148,6 tis. m³, čo je o takmer 70 tis. m³ drevnej hmoty menej ako v predchádzajúcom roku. V dôsledku pôsobenia veterných kalamít bolo poškodených viac ako 60 tis. m drevnej hmoty, najviac poškodzovanou drevinou bol smrek (40,5 tis. m ).


graf.jpg

Obrázok 1 Vývoj podielu náhodnej ťažby na celkovej ťažbe v Košickom kraji


»»viac o škodlivých činiteľoch v jednotlivých krajoch za rok 2010 v Elaboráte: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2010 a ich prognóza na rok 2011