Projekty riešené na LOS


APVV projekty


APVV - ALIEN

APVV - PestGIS

APVV - ELABORAT

APVV - BIOCOM
Ministerstvo Obrany


EAMOLVýskumná agentúra


BIOLESASFEU projekty


ASFEU - CEBIMOL

ASFEU - CEALE

ASFEU - D-CEALE

ASFEU - PROGRES

ASFEU - PIS