Konferencia o ochrane lesa APOL 2023!

Ďakujeme za účasť!

5. - 6. 10. 2023, Grandhotel Bellevue, Horný Smokovec.


Inštruktážne video k vypĺňaniu prihlášky
Aktuálne problémy v ochrane lesa

Konferencia je určená širokému okruhu vlastníkov a užívateľov lesa, odborným lesným hospodárom, pracovníkom štátnej správy, školstva, lesníckych inštitúcií a ostatným záujemcom.apol23_01.jpgAPOL 2023 – Časopis Lesníckej ochranárskej služby 1, 1 - 183 s. ISSN 2644-6308

apol22_02.jpgAPOL 2022 – Časopis Lesníckej ochranárskej služby 2, 57 - 253 s. ISSN 2644-6308

apol22_01.jpgAPOL 2022 – Časopis Lesníckej ochranárskej služby 1, 1 - 55 s. ISSN 2644-6308

apol21.jpgAPOL 2021 – Časopis Lesníckej ochranárskej služby 2 (2), 1 - 181 s. ISSN 2644-6308

apol20.jpgAPOL 2020 – Časopis Lesníckej ochranárskej služby 1 (1), 3-112. ISSN 2644-6308apol19.jpgKUNCA, A. (ED), 2019 Aktuálne problémy v ochrane lesa 2019. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie konanej 31.1.-1.2.2019 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s., Národné lesnícke centrum, Zvolen, 177 pp. ISBN 978-80-8093-263-3.apol18.jpgKUNCA, A. (ED), 2018 Aktuálne problémy v ochrane lesa 2018. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie konanej 1.-2.2.2018 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s., Národné lesnícke centrum, Zvolen, 154 s.apol17.jpgKUNCA, A. (ED), 2017 Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie konanej 26.-27.1.2017 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s., Národné lesnícke centrum, Zvolen, 166 s. ISBN 978-80-8093-227-5

apol16.jpgKUNCA, A. (ED), 2016 Aktuálne problémy v ochrane lesa 2016. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie konanej 21.-22.1.2016 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s., Národné lesnícke centrum, Zvolen, 170 s. ISBN 978-80-8093-214-5.

apol15.jpgKUNCA, A. (ED), 2015 Aktuálne problémy v ochrane lesa. Zborník referátov z celoslovenského seminára Aktuálne problémy v ochrane lesa, Nový Smokovec, 29. 1. – 30. 1. 2015, 226 s., ISBN 978-80-8093-198-8apol14.jpgKUNCA, A. (ED), 2014: Aktuálne problémy v ochrane lesa. Zborník referátov z celoslovenského seminára Aktuálne problémy v ochrane lesa, Nový Smokovec, 23. 4. – 24. 4. 2014, 226 s., ISBN 978-80-8093-184-1

apol13.jpgKUNCA, A. (ED), 2013: Aktuálne problémy v ochrane lesa. Zborník referátov z celoslovenského seminára Aktuálne problémy v ochrane lesa, Nový Smokovec, 25. 4. – 26. 4. 2013, 181 s., ISBN 978-80-8093-172-8

apol12.jpgKUNCA, A. (ED), 2012: Aktuálne problémy v ochrane lesa. Zborník referátov z celoslovenského seminára Aktuálne problémy v ochrane lesa, Nový Smokovec, 12. 4. – 13. 4. 2012, 170 s., ISBN 978-80-8093-161-2

apol11.jpgKUNCA, A. (ED), 2011: Aktuálne problémy v ochrane lesa. Zborník referátov z celoslovenského seminára Aktuálne problémy v ochrane lesa, Nový Smokovec, 28. 4. – 29. 4. 2011, 160 s., ISBN 978-80-8093-136-0

apol10.jpgKUNCA, A. (ED), 2010: Aktuálne problémy v ochrane lesa. Zborník referátov z celoslovenského seminára Aktuálne problémy v ochrane lesa, Nový Smokovec, 15. 4. – 16. 4. 2010, 152 s., ISBN 978-80-8093-108-7

apol09.jpgKUNCA, A. (ED), 2009: Aktuálne problémy v ochrane lesa. Zborník referátov z celoslovenského seminára Aktuálne problémy v ochrane lesa, Nový Smokovec, 23. 4. – 24. 4. 2009, 126 s., ISBN 978-80-8093-081-3apol08.jpgKUNCA, A. (ED), 2008: Aktuálne problémy v ochrane lesa. Zborník referátov z celoslovenského seminára Aktuálne problémy v ochrane lesa, Nový Smokovec, 17. 4. – 18. 4. 2008, 154 s.,ISBN 978-80-8093-040-0
Prezentácie zo seminára APOL 2008 v pdfapol07.jpgKUNCA, A. (ED), 2007: Aktuálne problémy v ochrane lesa. Zborník referátov z celoslovenského seminára Aktuálne problémy v ochrane lesa, Zvolen 12.4. 2007, 140pp. ISBN 978-80-8093-014-1apol06.jpgKUNCA, A. (ED), 2006: Aktuálne problémy v ochrane lesa. Zborník referátov z celoslovenského seminára Aktuálne problémy v ochrane lesa, Banská Štiavnica, 6. 4. - 7.4. 2006, 171 s., ISBN 80-88853-97-4ďalšie publikacie: elaboráty