ATLAS momentálne vypredaný!!!Vážená pani, vážený pán,

     Národné lesnícke centrum vydalo pri príležitosti 110. výročia založenia Lesníckeho výskumného ústavu na Slovensku odbornú knižnú publikáciu:

ZÚBRIK, M., KUNCA, A., NOVOTNÝ, J., 2008: Hmyz a huby : atlas poškodení lesných drevín. Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen, 178 pp.     Autormi knihy sú špecialisti Lesníckej ochranárskej služby na biotických škodlivých činiteľov lesných drevín. Kniha je určená vlastníkom a obhospodarovateľom lesa, odborným lesným hospodárom, lesníkom, pracovníkom štátnej správy na úseku lesného hospodárstva, študentom Lesníckej fakulty TU Zvolen a stredných lesníckych škôl a všetkým, ktorých zaujíma hmyz a huby v lesnom prostredí.

     S pozdravom „Lesu zdar“

Ing. Andrej Kunca, PhD.

obal