Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska

Elaborát je možné si objednať na adrese

Lesnícka ochranárska služba
Lesnícka 11
969 01 Banská Štiavnica
Tel:045 – 53 14 500
kunca@nlcsk.orgapol23_02.jpgAPOL 2023 – Časopis Lesníckej ochranárskej služby, elaborát, 2/2023, 183 - 320. ISSN 2644-6308

apol22_02.jpgAPOL 2022 – Časopis Lesníckej ochranárskej služby, elaborát, 3/2022, 255 - 386. ISSN 2644-6308

apol20.jpgAPOL 2021 – Časopis Lesníckej ochranárskej služby, elaborát, 2/2021, 183 - 322. ISSN 2644-6308

elab20.jpgAPOL 2020 – Časopis Lesníckej ochranárskej služby, elaborát, 2/2020, 113 - 246. ISSN 2644-6308

elab19.jpgKUNCA, A. (ED), 2019: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska v roku 2018 a prognóza ich vývoja na rok 2019. Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen, 92 pp.

elab18.jpgKUNCA, A. (ED), 2018: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska v roku 2017 a prognóza ich vývoja na rok 2018. Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen, 82 pp.

elab17.jpgKUNCA, A. (ED), 2017: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2016 a ich prognóza na rok 2017. Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen, 79 pp. ISBN 978 - 80 - 8093 - 232 - 9

elab16.jpgKUNCA, A. (ED), 2016: Výskyť škodlivých činiteľov v lesoch SLovenska v rokoch 1960 - 2014, v roku 2015 a prognóza ich vývoja. Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen, 139 pp. ISBN 978 - 80 - 8093 - 219 - 0

elab15.jpgKUNCA, A. (ED), 2015: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2014 a ich prognóza na rok 2015. Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen, 92 pp. ISBN 978-80-8093-207-7elab14.jpgKUNCA, A. (ED), 2014: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2013 a ich prognóza na rok 2014. Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav, Zvolen, 89 pp. ISBN 978-80-8093-190-2elab13.jpgKUNCA, A. (ED), 2013: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2012 a ich prognóza na rok 2013. Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav, Zvolen, 120 pp. ISBN 978-80-8093-176-6elab12.jpgKUNCA, A. (ED), 2012: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2011 a ich prognóza na rok 2012. Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav, Zvolen, 134 pp. ISBN 978-80-8093-165-0elab11.jpgKUNCA, A. (ED), 2011: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2010 a ich prognóza na rok 2011. Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav, Zvolen.elab10.jpgKUNCA, A. (ED), 2010: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2009 a ich prognóza na rok 2010. Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav, Zvolen.elab09.jpgKUNCA, A. (ED), 2009: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2008 a ich prognóza na rok 2009. Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav, Zvolen.elab08.jpgKUNCA, A. (ED), 2008: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2007 a ich prognóza na rok 2008. Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav, Zvolen, 101 pp.elab07.jpgKUNCA, A. (ED), 2007: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2006 a ich prognóza na rok 2007. Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav, Zvolen, 101 pp.elab06.jpgKUNCA, A. (ED), 2006: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2005 a ich prognóza na rok 2006. Lesnícky výskumný ústav, Zvolen, 89 pp.elab05.jpgKUNCA, A. (ED), 2005: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2004 a ich prognóza na rok 2005. Lesnícky výskumný ústav, Zvolen, 92 pp.ďalšie publikacie zo: seminárov