Rozmiestnenie inšpektorov LOS

ins.jpg


» abiotické činitele – doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka ;
» podkôrny hmyz – Ing. Jozef Vakula, PhD., Ing. Andrej Gubka, PhD., Ing. Juraj Galko, PhD.;
» listožravý a cicavý hmyz – Ing. Milan Zúbrik, PhD.;
» fytopatologické problémy – Ing. Roman Leontovyč, PhD., Ing. Andrej Kunca, PhD.,
   Ing. Valéria Longauerová, PhD.;
» škody zverou – Ing. Andrej Gubka, PhD.;
» burina – Ing. Miriam Maľová;
» antropogénne činitele – Ing. Valéria Longauerová, PhD.;
» lesné škôlky – Ing. Longauerová, PhD., Ing. Leontovyč, PhD.;
» integrovaná ochrana lesa – Ing. Andrej Kunca, PhD., Ing. Michal Lalík, PhD.;
» GIS v ochrane lesa – Ing. Christo Nikolov PhD., Ing. Marcel Dubec;