Invázne druhy

Viete že...?

  - v posledných rokoch náklady na kontrolu inváznych druhov a odstraňovanie škôd, ktoré spôsobujú v celej EÚ, dosahujú približne 10 – 15 mld. EUR ročne?
  - na porovnanie USA podľa odhadov vynakladá na boj s biologickými votrelcami okolo 80-100 mld. EUR ročne?
  - len približne 40 % inváznych druhov spôsobuje ekonomické škody, všetky ale môžu významne ovplyvňovať biologickú diverzitu?
  - v rozvojových krajinách, v ktorých podiel poľnohospodárstva na HDP je tradične vysoký, môže byť negatívny dopad inváznych druhov na národné ekonomiky a potravinovú bezpečnosť ešte výraznejší ako u zvyšku sveta?
  - postupujúca globalizácia obchodu, dopravy a cestovného ruchu nevyhnutne zvyšuje riziko či už zámerného alebo náhodného rozširovania organizmov do nového prostredia pričom sa predpokladá sa, že prebiehajúce zmeny klímy celú situáciu len ďalej zhoršia?
  Čítaj viac...

Invázne druhy podľa EPPO:

A1 – druhy, ktoré v EPPO regióne ešte neboli zistené http://www.eppo.org/QUARANTINE/listA1.htm

A2 – druhy, ktoré sa vyskytujú lokálne v EPPO regióne http://www.eppo.org/QUARANTINE/listA2.htm


Invázne druhy lesných drevín vyskytujúce sa na Slovensku:

- Dothistroma septospora (1996)
- ...


Invázne druhy očakávané na území Slovenska v blízkej budúcnosti:

- Anoplophora glabripennis
- ...