Publikáceinvazne druhy kniha Zúbrik, M., Kunca, A. a kol., 2019: Atlas poškodení lesných drevín: hmyz a huby. Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen, 242 str.


invazne druhy kniha Galko, J., Zúbrik, M. a kol., 2018: Invázne a nepôvodné druhy v lesoch Slovenska: hmyz – huby – rastliny. Národné lesnícke centrum, Zvolen, 142 s.


nove_metody1 Gubka, A. 2018: Ochrana lesa pred škodami zverou a ostatnými škodlivými činiteľmi. NLC, Zvolen, 68 s.


nove_metody1 Vakula, J., Zúbrik, M., Kunca, A. a kol., 2015: Nové metódy ochrany lesa. NLC, Zvolen, 292 s.


Konôpka, J. a kol., 2014: Obnova lesa-Progresívne technológie ochrany lesných drevín juvenilných rastových štádií. NLC, Zvolen, 181 s.


hmyz.jpg ZÚBRIK, M., KUNCA, A., CSÓKA, G., FORSTER, B., HÂRUŢA, O., HOCH, G., HRASOVEC, B., KOLTAY, A., KULFAN, J., LEONTOVYČ, R., NAGELEISEN, L.M., NAKLÁDAL, O., NOVOTNÝ, J., ROQUES, A., PEŃA, G.S., ŠRŮTKA, P., STERGULC, F., SUKOVATA, L., TOMICZEK, CH., TURČÁNI, M., VAKULA, J., WERMELINGER, B., 2013: Insects and diseases damaging trees and shrubs of Europe. N.A.P. Editions, ISBN 978-2-913688-18-6, 535 s.
hmyz.jpg NIESAR, M., ZÚBRIK, M., KUNCA, A., 2012: Waldschutz im Klimawandel. Wie bleiben unsere Wälder vital? Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Münster, 202 s.
hmyz.jpgZÚBRIK, M., KUNCA, A., 2011: ATLAS ŠKÔD NA DREVINÁCH SPÔSOBENÝCH HMYZÍMI A HUBOVÝMI ŠKODLIVÝMI ČINITEĽMI. Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav, Zvolen.


metody.jpgVAKULA, J., GUBKA, A., ZÚBRIK, M., KUNCA, A., 2011: NOVÉ METÓDY OCHRANY LESA PROTI LYKOŽRÚTOVI SEVERSKÉMU A INÝM INVÁZNYM DRUHOM. Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav, Zvolen, 123 s.


sktiv.jpgKUNCA, A., NIKOLOV, CH., VAKULA, J., LEONTOVYČ R., GALKO, J., ZÚBRIK, M., 2011: VPLYV AKTÍVNEJ A PASÍVNEJ OCHRANY NA ŠÍRENIE KALAMITY SEKUNDÁRNYCH ŠKODLIVÝCH ČINITEĽOV. Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav, Zvolen, 42 s.


prirucka.jpg GUBKA, A., GALKO, J., VAKULA, J., KUNCA, A., ZÚBRIK, M., LEONTOVYČ, R., 2010: Identifikácia chrobačiarov v lesných porastoch. Les & Letokruhy 3-4, 8 str. (príloha)
prirucka.jpg KONÔPKA, J., BAVLŠÍK, J., GREPPEL, E., FISCHER, M., KAMENSKÝ, M., KUNCA, A., MORAVČÍK, M., ORAVEC, M., SARVAŠ, M., SUŠKOVÁ, M., ŠTULAJTER, F., ZÚBRIK, M., 2010: Príručka vlastníka a obhospodarovateľa lesa. Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav, Zvolen, 212 s.
skodlive.jpgKUNCA, A., ZÚBRIK, M., NOVOTNÝ, J., GUBKA, A., KONÔPKA, B., KONÔPKA, J., LEONTOVYČ, R., LONGAUEROVÁ, V., NIKOLOV, CH., VAKULA, J., VARÍNSKY, J., 2007: ŠKODLIVÉ ČINITELE LESNÝCH DREVÍN A OCHRANA PRED NIMI. Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav, Zvolen, 208 s.
hmyz.jpgZÚBRIK, M., KUNCA, A., NOVOTNÝ, J., 2008: Hmyz a huby : atlas poškodení lesných drevín. Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen, 178 s.
vet kalamita.jpgKUNCA, A., ZÚBRIK, M., 2006: Vetrová kalamita z 19. novembra 2004. Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav, Lesnícka ochranárska služba, Zvolen, 40 s.
skodlive.jpgNOVOTNÝ, J., ZÚBRIK, M., a kol., 2004: BIOTICKÝ ŠKODCOVIA LESOV SLOVENSKA. Polnochem a. s., Zvolen, 208 s.
skodlive.jpgZÚBRIK, M., NOVOTNÝ, J., a kol., 2004: KALENDÁR OCHRANY LESA. Polnochem a. s., Zvolen, 94 s.