Národné lesnícke centrum 
Lesnícky výskumný ústav Zvolen


Lesnícka ochranárska služba


Lesnícka 11
969 01 Banská Štiavnica
tel: 045 – 5314 500
http://www.nlcsk.org/los
los@nlcsk.org
priezvisko@nlcsk.org


Ochrana osobných údajov - kontakt na zodpovednú osobu
e-mail:zodpovedna.osoba@nlcsk.org


Ing. Andrej Kunca, PhD.
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Ing. Roman Leontovyč, PhD.
Ing. Jozef Vakula, PhD.
Ing. Andrej Gubka, PhD.
Ing. Christo Nikolov, PhD.
Ing. Valéria Longauerová, PhD.
Ing. Miriam Maľová, PhD.
Doc. Ing. Bohdan Konôpka
Ing. Juraj Galko, PhD.
Beata Slaná
Radoslav Nigríni
Miroslav Lipnický

handbook.pdf