Letáky LOSdrvinarik Kolektív, 2014: Drvinárik čierny Xylosandrus germanus - nový technický škodca dreva na Slovensku. Leták Lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica 2, Banská Štiavnica, 2 s.


LOS Kolektív, 2014: Lesnícka ochranárska služba Banská Štiavnica. Leták Lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica 1, Banská Štiavnica, 2 s.