Signalizačné správy o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska 2024

Signalizácia LOS, 4. apríl 2024, pdf
Signalizačné správy o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska 2023

Signalizácia LOS, 7. september 2023, pdf
Signalizačné správy o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska 2021

Signalizácia LOS, 29. december 2021, pdf

Signalizácia LOS, 3. november 2021, pdf
Signalizačné správy o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska 2020

Signalizácia LOS, 5. december 2020, pdf

Signalizácia LOS, 14. október 2020, pdf

Signalizácia LOS, 7. február 2020, pdfSignalizačné správy o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska 2019


Signalizácia LOS, 20. november 2019, pdf

Signalizácia LOS, 26. február 2019, pdfSignalizačné správy o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska 2018


Signalizácia LOS, 24. máj 2018, pdf

Signalizácia LOS, 8. január 2018, pdfSignalizačné správy o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska 2017


Signalizácia LOS, 15. jún 2017, pdf

Signalizácia LOS, 30. marec 2017, pdf


Signalizačné správy o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska 2016


Signalizácia LOS, 24. Október 2016, pdf

Signalizácia LOS, 18. Február 2016, pdfSignalizačné správy o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska 2015


Signalizácia LOS, 26. August 2015, pdf

Signalizácia LOS, 30. Jún 2015, pdfSignalizačné správy o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska 2014


Signalizácia LOS, 27. Jún 2014, pdf

Signalizácia LOS, 12. Máj 2014, pdf

Signalizácia LOS, 27. Január 2014, pdfSignalizačné správy o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska 2013


Signalizácia LOS, 26. august 2013, pdf

Signalizácia LOS, 11. jún 2013, pdf

Signalizácia LOS, 21. jan 2013, pdfSignalizačné správy o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska 2012


Dryocosmus kuriphilus - leták 2012, pdf


Signalizácia LOS, 29. jún 2012, pdf

Signalizácia LOS, 16. máj 2012, pdf

Signalizácia LOS, 19. január 2012, pdfSignalizačné správy o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska 2011

Signalizácia LOS, 30. august 2011, pdf

Signalizácia LOS, 14. jún 2011, pdf

Signalizácia LOS, 13. apríl 2011, pdf

Signalizačné správy o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska 2010

Signalizácia LOS, 22. december 2010, pdf


Signalizácia LOS, 4. október 2010, pdf


Signalizácia LOS, 12. august 2010, pdf


Signalizácia LOS, 21. máj 2010, pdf


Signalizácia LOS, 8. marec 2010, pdf

Signalizačné správy o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska 2009

Signalizácia LOS, 30. september 2009, pdf

Signalizácia LOS, 13. júl 2009, pdf

Signalizácia LOS, 16. jún 2009, pdf