Spotrebu prípravkov a hnojív môže vlastník alebo obhospodarovateľ lesa zadať aj priamo do databázy cez stránku: E-LOS

Hlásenie o spotrebe hnojív

ročný výkaz, hnojivá - .xls, .xlsx, .pdf


Hlásenie o spotrebe pomocných prípravkov

ročný výkaz, pomocné prípravky - .xls, .xlsx, .pdf, .jpg


Hlásenie o spotrebe autorizovaných prípravkov

ročný výkaz, autorizované prípravky- .xls, .pdf